Open navigation

Bài 5~ Chương trình Cry Baby

Hành vi _ Trẻ sơ sinh: Khóc & đau bụng


Chương trình Cry Baby (Thích hợp 0 - 3 tháng) 

Cry Baby là một chương trình giúp bạn hiểu và đối phó tốt hơn với giấc ngủ và tiếng khóc của trẻ. Chương trình trực tuyến cung cấp các chiến lược đã được thử nghiệm và thử nghiệm để quản lý giấc ngủ và tiếng khóc ở trẻ sơ sinh dưới 12 tuần tuổi.

Chương trình Cry Baby đang được bảo trì và hiện không có sẵn. Chúng tôi xin lỗi vì những sự bất tiện này.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.