Open navigation

Bài 176~ Hãy đọc đi

Chơi và học _ Trẻ nhỏ: Biết chữ, đọc và đọc truyện


Hãy đọc đi

Let's Read khuyến khích việc đọc sách cùng trẻ em từ 0-5 tuổi trên khắp nước Úc.

Giúp bạn đọc với con bạn

Đọc sách với con bạn là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để phát triển khả năng đọc, viết và xây dựng các kỹ năng bắt đầu đi học của con bạn. Let's Read hỗ trợ bạn đọc to cùng con bạn. Nó giúp bạn và con bạn phát triển tình yêu sách, chia sẻ các bài đồng dao, câu chuyện và bài hát, và dành thời gian đặc biệt cho nhau.

Các tài nguyên trên trang web Let's Read bao gồm tờ hướng dẫn đọc và tờ gợi ý về sách cho trẻ em từ 0-5 tuổi.

Nuôi Con tự hào được liên kết với Let's Read. Để tìm hiểu thêm về cách đọc sách cùng con bạn và phát triển khả năng đọc viết, hãy xem các bài viết của chúng tôi bên dưới.

ẹ và bé cùng đọc

Tìm hiểu thêm trên trang web Let's Read

Đọc sách với trẻ sơ sinh: 12-18 tháng

Đọc sách với trẻ em 3-8 tuổi


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.