Open navigation

Bài 109~ Thời gian sử dụng- danh sách kiểm tra để sử dụng lành mạnh

Cuộc sống gia đình _ Trẻ mới biết đi: Truyền thông và giải trí gia đình


Thời gian sử dụng: danh sách kiểm tra để sử dụng lành mạnh (Thích hợp từ 3 tháng - 18 tuổi) 

Những điểm chính

 • Thời gian sử dụng màn hình và sử dụng màn hình có thể là một phần của lối sống lành mạnh.

 • Đảm bảo trẻ cân bằng thời gian sử dụng thiết bị với các hoạt động khác và sử dụng phương tiện kỹ thuật số chất lượng.

 • Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về thời gian sử dụng thiết bị.

Thời gian sử dụng thiết bị và sử dụng màn hình: một phần của lối sống lành mạnh

Thời gian sử dụng màn hình và sử dụng màn hình là những phần bình thường trong cuộc sống của hầu hết trẻ em và thanh thiếu niên. Thời gian con bạn dành để xem TV và sử dụng máy tính, bảng điều khiển trò chơi, máy tính bảng và điện thoại thông minh có thể là một phần của lối sống lành mạnh.

Tất cả là về việc đảm bảo hai điều:

đừng quên giấc ngủ ! Một lối sống lành mạnh, cân bằng cho trẻ em bao gồm giấc ngủ đủ chất lượng.

Các hướng dẫn quốc gia và quốc tế hiện hành khuyến nghị rằng trẻ em dưới hai tuổi không có thời gian sử dụng thiết bị khác ngoài trò chuyện video.

Danh sách kiểm tra để có cách tiếp cận lành mạnh đối với thời gian sử dụng thiết bị

Những câu hỏi này có thể giúp bạn kiểm tra xem con bạn có đang sử dụng màn hình một cách cân bằng và lành mạnh hay không.

Là con của bạn:

 • Ngủ đủ giấc ?

 • Thể chất khỏe mạnh ?

 • Gắn bó với trường học ?

 • Kết nối xã hội với gia đình và bạn bè, trực tuyến và ngoại tuyến ?

 • Tận hưởng nhiều sở thích và đam mê ?

 • Hoạt động thể chất mỗi ngày ?

 • Vui vẻ và học tập khi sử dụng màn hình ?

 • Sử dụng nội dung chất lượng ?

Nếu bạn trả lời có cho hầu hết hoặc tất cả những câu hỏi này, con bạn có thể đang sử dụng màn hình một cách cân bằng như một phần của lối sống lành mạnh.

Câu hỏi hoặc thắc mắc về thời gian sử dụng thiết bị

Bạn có thể thắc mắc hoặc lo lắng về việc liệu gia đình bạn có cách tiếp cận lành mạnh và cân bằng với thời gian sử dụng thiết bị hay không. Các bài viết dưới đây có các thủ thuật và gợi ý để giúp đỡ.

Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng màn hình theo những cách lành mạnh và cân bằng ?

Nội dung chất lượng là gì ?

Lợi ích của thời gian sử dụng thiết bị là gì ?

Làm cách nào chúng ta có thể quản lý các vấn đề và rủi ro về thời gian sử dụng thiết bị ?


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.