Open navigation

Bài 217~ Chơi các ý tưởng cho trẻ tập nói và đọc: trong hình ảnh

Chơi & Học _ Trẻ mới biết đi: Chơi và phát triển


Chơi các ý tưởng cho trẻ tập nói và đọc: trong hình ảnh (Thích hợp từ 1 - 3) 

Ý tưởng chơi hàng ngày cho trẻ tập nóiNói chuyện với con bạn về những gì chúng đang làm.


Tạo nhạc của riêng bạn. Hát và nhảy cùng nhau !


Kể chuyện và ghép vần với con bạn.

Từ và câu chuyện ở khắp mọi nơi: Ở ngoài và về với trẻ mới biết điChỉ ra các chữ cái trong những từ mà bạn và trẻ mới biết đi nhìn thấy xung quanh bạn.


Đóng gói sách khi bạn đi ra ngoài.


Ghé thăm thư viện địa phương của bạn và tham gia các hoạt động. Nó miễn phí !

Sách và cách đọc cho trẻ mới biết điGiúp con bạn chọn sách. Lật các trang lại với nhau.


Mô tả những hình ảnh mà con bạn chỉ vào. Hỏi câu hỏi.


Bạn không cần phải hoàn thành sách. Được hướng dẫn bởi sự quan tâm của con bạn.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.