Open navigation

Bài 302~ Lạm dụng tình dục trẻ em- nó là gì và phải làm gì

Sự an toàn _ Trẻ mới biết đi: Lạm dụng tình dục trẻ em


Lạm dụng tình dục trẻ em: nó là gì và phải làm gì (Thích hợp từ 0 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

  • Xâm hại tình dục trẻ em là khi người lớn hoặc trẻ lớn hơn lôi kéo trẻ em tham gia vào hoạt động tình dục.

  • Xâm hại tình dục trẻ em không bao giờ là lỗi của trẻ em.

  • Nhận câu trả lời cho các câu hỏi của bạn về lạm dụng tình dục trẻ em.

Lạm dụng tình dục trẻ em: Đó là gì ?

Xâm hại tình dục trẻ em là khi người lớn hoặc trẻ lớn hơn lôi kéo trẻ em tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động tình dục nào, có hoặc không có tiếp xúc thân thể.

Lạm dụng tình dục trẻ em có thể bao gồm người lớn hoặc trẻ lớn hơn:

  • Cho trẻ em xem bộ phận sinh dục của mình hoặc khuyến khích hoặc ép buộc trẻ em cho trẻ em xem bộ phận sinh dục của mình.

  • Nhìn trộm khi trẻ đi vệ sinh, tắm hoặc cởi quần áo, khuyến khích hoặc ép buộc trẻ nhìn trộm người khác.

  • Chạm vào trẻ em theo cách tình dục hoặc khuyến khích hoặc ép buộc trẻ em thủ dâm hoặc chạm vào bản thân hoặc người khác theo cách tình dục

  • Bắt trẻ em xem nội dung khiêu dâm

  • Khuyến khích, mua chuộc hoặc ép buộc trẻ em làm hoặc gửi video hoặc hình ảnh của chính họ hoặc những trẻ em khác mặc quần áo lót, mặc một phần hoặc khỏa thân

  • Đưa dương vật, ngón tay hoặc các đồ vật khác vào âm đạo hoặc lỗ hậu môn của trẻ em

  • Nhận xét về tình dục đối với trẻ em hoặc về trẻ em.

Xâm hại tình dục trẻ em là một tội nghiêm trọng. Nó gây hại cho trẻ em về tinh thần và thể chất, hiện tại và tương lai. Trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Cả trẻ em gái và trẻ em trai đều có thể bị lạm dụng tình dục.

Hầu hết các vụ xâm hại tình dục trẻ em được thực hiện bởi một người nào đó mà trẻ em biết. Chỉ dưới một nửa số vụ lạm dụng tình dục là do các thành viên trong gia đình thực hiện và chỉ dưới một nửa là do người khác mà trẻ em biết thực hiện.

Xâm hại tình dục trẻ em không bao giờ là lỗi của trẻ em, bất kể điều gì đã xảy ra hoặc nó đã xảy ra như thế nào. Người xâm hại tình dục trẻ em hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Câu hỏi hoặc thắc mắc về lạm dụng tình dục trẻ em

Bạn có thể thắc mắc và lo lắng về lạm dụng tình dục trẻ em và bảo vệ con bạn hoặc đứa trẻ mà bạn đang chăm sóc. Các bài viết dưới đây có câu trả lời và gợi ý để giữ an toàn cho con bạn.

Làm thế nào bạn có thể giữ cho trẻ em an toàn trước lạm dụng tình dục trẻ em ?

Làm thế nào bạn có thể biết nếu trẻ em đã bị lạm dụng tình dục ?

Bạn có thể làm gì nếu trẻ em bị lạm dụng tình dục ?

Tất cả trẻ em đều có quyền được lớn lên an toàn khỏi bị xâm hại. Trò chuyện với trẻ em về xâm hại tình dục và bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại tình dục là một phần của việc tạo ra môi trường an toàn giúp trẻ em phát triển và lớn mạnh.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.