Open navigation

Bài 155~ Cách buộc dây giày: Phương pháp 'tai thỏ' trong ảnh

Sức khoẻ & Chăm sóc hằng ngày _ Trẻ mẫu giáo: Mặc quần áo


Cách buộc dây giày: Phương pháp 'tai thỏ' trong ảnh (Thích hợp từ 4 - 8 tuổi) 

Cách buộc dây giày: Thắt nút đầu tiênBuộc dây giày là một phần quan trọng trong việc mặc quần áo. Phương pháp 'tai thỏ' là một cách buộc dây giày. Bước đầu tiên là lấy dây giày ở mỗi tay.


Bắt chéo phần ren đen lên phần ren đỏ ở nửa đường viền.


Lấy đoạn cuối của đoạn ren đen và đặt lên trên đoạn ren đỏ. Bây giờ chọc nó bên dưới ren đỏ.

Cách buộc dây giày: Làm 'tai thỏ'Giữ vào đầu của dây buộc màu đỏ và đen và kéo chặt. Cây thánh giá bây giờ sẽ gần với chiếc giày.


Lấy ren đen và tạo một vòng nhỏ, hay còn gọi là 'tai thỏ'. Tai thỏ đen này phải có một cái đuôi dài.


Lấy ren đỏ và tạo một vòng nhỏ, hay còn gọi là 'tai thỏ'. Tai thỏ màu đỏ này phải có một cái đuôi dài.

Cách buộc dây giày: Thắt nút cuối cùngBắt chéo giữa tai thỏ đen lên giữa tai thỏ đỏ.


Lấy phần đỉnh của tai thỏ màu đỏ đặt lên trên tai thỏ màu đen. Bây giờ hãy chọc nó qua lỗ.


Luồn các ngón tay vào trong hai đầu tai thỏ, sau đó giữ chặt và kéo chặt. Bây giờ bạn đã buộc các vòng trong một nút. Dây giày được buộc lại.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.