Open navigation

Bài 161~ Cuộc hẹn Telehealth cho trẻ em và thanh thiếu niên- bằng hình ảnh

Sức khoẻ & chăm sóc hằng ngày _ Trẻ mẫu giáo: Chăm sóc sức khoẻ


Cuộc hẹn Telehealth cho trẻ em và thanh thiếu niên: bằng hình ảnh (Thích hợp từ 0 - 18 tuổi) 

Thiết lập cho các cuộc hẹn từ xa


Sắp xếp cho cuộc hẹn ở một nơi yên tĩnh, nơi bạn sẽ không bị gián đoạn. Đảm bảo rằng tất cả các bạn có thể nhìn thấy và nghe thấy nhau.


Thu thập mọi thứ bạn cần - báo cáo, ảnh hoặc video. Hãy chuẩn bị sẵn một cuốn sổ tay để bạn có thể viết ra những gì chuyên gia y tế nói.


Khoảng 15 phút trước cuộc hẹn, hãy bật thiết bị của bạn và sẵn sàng. Kiểm tra công nghệ telehealth và âm thanh và video của bạn.

Chuẩn bị cho trẻ đi khám từ xa


Nói chuyện với con bạn về những gì mong đợi. Nói với con bạn rằng chúng sẽ gặp chuyên gia y tế và giải thích lý do.


Nói chuyện với những đứa trẻ lớn hơn về việc chúng có muốn bạn có mặt tại cuộc hẹn hay không.


Chuẩn bị sẵn một số đồ chơi hoặc hoạt động để trẻ tham gia vào cuộc hẹn.

Tận dụng tối đa các cuộc hẹn từ xa


Khi bắt đầu, hãy nói những gì bạn muốn thoát khỏi cuộc hẹn. Có thể đặt câu hỏi. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.


Viết ra những điều chính mà chuyên gia y tế nói, hoặc nhờ người hỗ trợ làm việc này cho bạn.


Hãy cho chuyên gia y tế biết nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật. Nếu bạn mất kết nối, hãy thử kết nối lại. Nếu cách đó không hiệu quả, hãy gọi cho dịch vụ y tế và hỏi phải làm gì tiếp theo.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.