Open navigation

Bài 293~ Trường mầm non ở tiểu bang của bạn

Chơi & Học _ Trường mầm non


Trường mầm non ở tiểu bang của bạn (Thích hợp từ 3 - 5 tuổi) 

Những điểm chính

 • Các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác nhau có những tên gọi khác nhau cho các dịch vụ mầm non.

 • Trường mầm non nói chung dành cho trẻ em bước sang tuổi thứ 4 trong năm trước khi bắt đầu đi học. Một số tiểu bang và vùng lãnh thổ cung cấp trường mầm non cho trẻ 3 tuổi.

 • Các chương trình mẫu giáo có thể được cung cấp như một phần của dịch vụ giữ trẻ dài ngày ở hầu hết các tiểu bang.

Lãnh thổ Thủ đô Úc: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là trường mầm non hoặc trung tâm dạy học sớm.

 • Dành cho trẻ em tròn 4 tuổi trước ngày 1 tháng 5 năm trước khi bắt đầu đi học.

 • Hầu hết là do chính phủ sở hữu và điều hành.

 • Hoạt động gần hoặc trên các điểm trường học, hoặc bên cạnh các trung tâm giữ trẻ.

 • Không có lệ phí, nhưng thường có một  khoản đóng góp tự nguyện.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Bộ Giáo dục ACT - Ghi danh vào trường mầm non.

New South Wales: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là trường mầm non.

 • Dành cho trẻ em tròn 4 tuổi trước ngày 1 tháng 8 năm trước khi bắt đầu đi học.

 • Chủ yếu hoạt động dưới dạng các dịch vụ độc lập như trường mầm non cộng đồng hoặc như các chương trình mầm non tại các trung tâm chăm sóc trẻ ban ngày hoặc trung tâm dạy học sớm.

 • Có thể được cung cấp dưới dạng các chương trình dựa trên trường học gắn liền với các trường tiểu học do chính phủ điều hành.

 • Thường tính phí, do nhà cung cấp quy định.

 • Đôi khi cung cấp giờ làm việc linh hoạt cho các bậc cha mẹ đang đi làm.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Bộ Giáo dục NSW - Bắt đầu học mầm non.

Lãnh thổ phía Bắc: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là trường mầm non.

 • Thường dành cho trẻ em tròn 4 tuổi vào năm trước khi bắt đầu đi học, mặc dù có những trường hợp ngoại lệ đối với trẻ em sống ở những vùng rất xa.

 • Hầu hết gắn liền với trường học.

 • Hầu hết là do chính phủ sở hữu và điều hành.

 • Không có phí.

 • Đôi khi cung cấp giờ làm việc linh hoạt cho các bậc cha mẹ.

 • Có thể cung cấp dịch vụ xe buýt ở một số khu vực.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập NT Government - Về các dịch vụ giữ trẻ.

Queensland: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là nhà trẻ.

 • Dành cho trẻ em tròn 4 tuổi trước ngày 30 tháng 6 năm trước khi bắt đầu đi học.

 • Hoạt động như các dịch vụ độc lập hoặc trong các trung tâm chăm sóc ban ngày do các tổ chức cộng đồng hoặc trường học phi chính phủ điều hành.

 • Hầu hết hoạt động gần hoặc trên các điểm trường.

 • Có phí do nhà cung cấp quy định.

 • Cung cấp một số dịch vụ giáo dục từ xa và từ xa.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chính phủ Queensland - Về các chương trình mẫu giáo đã được phê duyệt.

Nam Úc: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là trường mầm non, trường mẫu giáo, trung tâm giáo dục mầm non hoặc trung tâm phát triển trẻ thơ và nuôi dạy trẻ

 • Dành cho trẻ em bước sang tuổi 4 trước ngày 1 tháng 5 trong năm trước khi bắt đầu đi học

 • Hầu hết do chính phủ sở hữu và điều hành nhưng có thể được điều hành bởi cộng đồng hoặc các tổ chức tư nhân

 • Có thể là các dịch vụ độc lập hoặc nằm trong trường học hoặc cùng với các dịch vụ học tập sớm khác

 • Không có lệ phí khi chúng thuộc sở hữu của chính phủ, nhưng một số yêu cầu một khoản đóng góp tự nguyện.

 • Cung cấp cho trẻ em Thổ dân và Cư dân Eo biển Torres từ 3 tuổi trở lên tiếp cận.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập SA Chính phủ - Dịch vụ nhà trẻ và mẫu giáo .

Tasmania: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là nhà trẻ.

 • Dành cho trẻ em tròn 4 tuổi trước hoặc vào ngày 1 tháng 1 năm trước khi bắt đầu đi học.

 • Hầu hết là do chính phủ sở hữu và điều hành.

 • Không có phí.

 • Đều nằm trong các trường học và liên kết với hệ thống trường học.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Sở Giáo dục - Mẫu giáo Tasmania.

Victoria: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là trường mầm non, trường mẫu giáo hoặc chương trình mầm non trong các trung tâm giữ trẻ ban ngày.

 • Dành cho trẻ em tròn 4 tuổi trước hoặc vào ngày 30 tháng 4 năm trước khi bắt đầu đi học.

 • Có sẵn ở một số khu vực cho trẻ 3 tuổi - để xem liệu điều này có khả dụng ở khu vực của bạn hay không, hãy truy cập Bộ Giáo dục và Đào tạo Victoria - Mẫu giáo 3 tuổi.

 • Chủ yếu được điều hành như các trung tâm độc lập.

 • Có phí.

 • Thường được quản lý bởi các ủy ban phụ huynh.

 • Được cung cấp như các dịch vụ di động ở các vùng sâu vùng xa.

Để biết thêm thông tin về các trường mầm non ở Victoria, hãy truy cập Bộ Giáo dục và Đào tạo Victoria - Chăm sóc trẻ em và nhà trẻ.

Tây Úc: dịch vụ mầm non

Trường mầm non:

 • Được gọi là nhà trẻ.

 • Dành cho trẻ em tròn 4 tuổi trước hoặc vào ngày 30 tháng 6 năm trước khi bắt đầu đi học.

 • Hầu hết là do chính phủ sở hữu và điều hành.

 • Hoạt động trong trường học và trong cộng đồng.

 • Cung cấp dịch vụ xe buýt.

 • Không có phí.

Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm chủng của con bạn khi đăng ký học mẫu giáo. Bạn có thể đọc thêm về điều này trong bài viết của chúng tôi về  chủng ngừa trong thời thơ ấu.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.