Open navigation

Bài 319~ Thời gian sử dụng thiết bị và đời sống xã hội: trẻ em và thanh thiếu niên

Chơi & Học _ Trẻ mẫu giáo: Thời gian sử dụng thiết bị và lựa chọn phương tiện


Thời gian sử dụng thiết bị và đời sống xã hội: trẻ em và thanh thiếu niên (Thích hợp từ 3 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

  • Hướng đến trẻ em và thanh thiếu niên có sự cân bằng giữa giao tiếp trực tuyến và trực diện.

  • Tốt nhất là trẻ nhỏ nên tương tác trực tiếp với những người khác, mặc dù chúng có thể nhận được một số lợi ích từ việc sử dụng màn hình để giao tiếp xã hội.

  • Đối với nhiều trẻ lớn và thanh thiếu niên, công nghệ là một phần quan trọng của đời sống xã hội.

Thời gian sử dụng thiết bị và đời sống xã hội: hướng tới sự cân bằng

Việc sử dụng màn hình có thể giúp trẻ xây dựng và duy trì các mối quan hệ cũng như học các kỹ năng xã hội. Nhưng đối với trẻ em ở mọi lứa tuổi, điều quan trọng là phải cân bằng giữa xã hội trực tuyến với nhiều cơ hội giao tiếp trực tiếp.

Thời gian sử dụng thiết bị và đời sống xã hội: trẻ nhỏ

Tốt nhất là trẻ nhỏ nên tiếp xúc trực tiếp với những người khác. Đây là cách họ học về các tín hiệu không lời, giao tiếp bằng mắt, ngôn ngữ cơ thể và các kỹ năng giao tiếp và xã hội khác.

Nhưng màn hình cũng có thể giúp con bạn xây dựng các mối quan hệ và học các kỹ năng, đặc biệt là khi con bạn không thể tương tác trực tiếp. Ví dụ:

  • Sử dụng màn hình có thể giúp con bạn kết nối với những người khác. Ví dụ: con bạn có thể sử dụng cuộc gọi điện video để giữ liên lạc với các thành viên gia đình sống cách xa.

  • Chơi trò chơi có thể giúp con bạn phát triển các kỹ năng xã hội như thay phiên nhau và chơi như một phần của nhóm.

  • Chia sẻ thời gian sử dụng thiết bị với bạn sẽ xây dựng mối quan hệ của bạn với con bạn. Ví dụ: chơi trò chơi hoặc xem một chương trình cùng nhau biến thời gian trên màn hình thành thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là khi bạn nói về những gì bạn đang chơi hoặc đang xem.

Thời gian sử dụng thiết bị và đời sống xã hội: trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên

Việc sử dụng màn hình có thể giúp trẻ lớn hơn hoặc trẻ vị thành niên của bạn xây dựng các mối quan hệ và phát triển các kỹ năng xã hội theo một số cách:

  • Sử dụng màn hình có thể giúp con bạn kết nối với những người khác. Ví dụ: mạng xã hội, Skype và FaceTime cho phép con bạn theo kịp bạn bè. Nhắn tin tức thì hoặc trò chuyện thoại trong trò chơi nhiều người chơi trực tuyến cũng có thể làm được như vậy, khi con bạn đang chơi với những người mà chúng biết.

  • Chơi game có thể giúp con bạn phát triển các kỹ năng xã hội. Ví dụ: chơi các trò chơi nhiều người chơi trực tuyến như World of Warcraft, League of Legends, Clash of Clans và The Sims cho phép con bạn làm việc như một phần của nhóm.

Mạng xã hội rất quan trọng đối với đời sống xã hội của thanh thiếu niên và trẻ em. Họ sử dụng mạng xã hội để giải trí, theo dõi bạn bè và gia đình, chia sẻ sở thích và khám phá danh tính. Nó có những rủi ro như bắt nạt trên mạng, nhưng nói về việc sử dụng mạng xã hội có thể giúp bạn giữ an toàn cho con mình.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.