Open navigation

Bài 77~ Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc (AEDC)

Sự phát triển _ Hiểu sự phát triển của tuổi học sinh


Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc (AEDC) (Thích hợp từ 4 - 6 tuổi) 

Những điểm chính

 • Điều tra Dân số Phát triển Sớm của Úc (AEDC) thu thập thông tin về sự phát triển của trẻ em Úc vào thời điểm chúng bắt đầu đi học.

 • Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc xem xét sức khỏe thể chất, năng lực xã hội, sự trưởng thành về cảm xúc, ngôn ngữ và tư duy, giao tiếp và kiến thức.

 • Dữ liệu AEDC được sử dụng để lập kế hoạch cho các dịch vụ giáo dục, y tế và cộng đồng.

Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc (AEDC) là gì ?

Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc (AEDC) thu thập thông tin về cách trẻ em Úc đang phát triển trong tất cả các cộng đồng khác nhau trên khắp nước Úc.

Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc xem xét  năm lĩnh vực chính của sự phát triển của trẻ em:

 • Sức khỏe thể chất và phúc lợi - con cái của chúng ta khỏe mạnh như thế nào.

 • Năng lực xã hội - cách con cái chúng ta hòa hợp với những người khác.

 • Trưởng thành về cảm xúc - cách con cái chúng ta xử lý cảm xúc của chúng.

 • Kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng nhận thức (ở trường) - cách con chúng ta nói, hiểu và suy nghĩ, dựa trên các loại hoạt động giáo dục mà chúng thực hiện ở trường.

 • Kỹ năng giao tiếp và kiến thức chung - những gì con cái chúng ta biết, và tất cả những cách khác nhau mà chúng truyền đạt thông tin này.

Điều tra dân số về Phát triển sớm của Úc xem xét những lĩnh vực này trong năm đầu tiên của trường học toàn thời gian chính thức. Nhìn vào chúng vào thời điểm này cho chúng ta biết những đứa trẻ có thể khỏe mạnh và có khả năng như thế nào và những nhu cầu của chúng có thể như thế nào khi chúng lớn lên và trở thành người lớn. Điều này giúp các chính phủ lập kế hoạch cho các dịch vụ y tế, giáo dục và cộng đồng tốt hơn cho bạn và con bạn.

Kết quả từ Điều tra Phát triển Sớm của Úc năm 2018 cho thấy nhiều trẻ em đang đi đúng hướng với sự phát triển của chúng so với năm 2015. Nhưng 1/5 trẻ em Úc vẫn 'dễ bị tổn thương về mặt phát triển'.

Thu thập thông tin AEDC

Thông tin AEDC được thu thập thông qua một danh sách kiểm tra gồm 100 câu hỏi về năm lĩnh vực phát triển của trẻ em được liệt kê ở trên.

Giáo viên của con bạn hoàn thành danh sách kiểm tra cho từng trẻ trong lớp, dựa trên những gì giáo viên biết về từng trẻ. Giáo viên đưa các câu trả lời cho danh sách kiểm tra vào một hệ thống máy tính an toàn. Bạn và con bạn không phải làm gì cả.

Điều tra Dân số Phát triển Sớm của Úc không phải là một bài kiểm tra và bạn không thể nhận được kết quả cá nhân cho con mình.

Bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nói với giáo viên của con bạn hoặc hiệu trưởng nhà trường rằng bạn không muốn giáo viên lập danh sách kiểm tra cho con bạn.

Bạn sẽ nhận được một lá thư về Điều tra dân số phát triển sớm của Úc, điều này cung cấp cho bạn thêm thông tin về nó. Bạn có thể nhận được bức thư bằng 10 ngôn ngữ cộng đồng khác nhau cũng như tiếng Anh.

Bảo vệ quyền riêng tư

Khi điền vào danh sách kiểm tra, giáo viên sẽ nhập tên và thông tin chi tiết của con bạn, nhưng thông tin này không được bao gồm trong dữ liệu được phân tích như một phần của kết quả AEDC. Ngoài ra, hệ thống máy tính được sử dụng cho Điều tra Phát triển Sớm của Úc là an toàn và thông tin của con bạn được lưu trữ an toàn ở đó.

Không thể xác định từng trẻ em trong kết quả AEDC. Bạn cũng có thể tin tưởng rằng con bạn sẽ không có tên trong bất kỳ thông tin nào của AEDC.

Sử dụng kết quả AEDC

Kết quả AEDC được trình bày cho từng tiểu bang. Bạn có thể tra cứu kết quả theo cộng đồng địa phương hoặc khu vực bạn sinh sống. Điều này cho phép cộng đồng của bạn thấy con cái của họ đang phát triển như thế nào so với những trẻ em khác trên khắp nước Úc.

Nó cũng giúp các dịch vụ chính phủ và các tổ chức cộng đồng tìm ra cách họ có thể hỗ trợ trẻ em và gia đình một cách tốt nhất trong những năm trước khi đi học.

Ví dụ, kết quả AEDC có thể:

 • Chỉ ra cách các nguồn lực cộng đồng như nhóm chơi, trung tâm y tế và thư viện có thể được sử dụng tốt hơn.

 • Cung cấp cho các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm chơi, cơ quan chính quyền địa phương, trung tâm y tế, thư viện và các tổ chức địa phương khác để làm việc cùng nhau.

 • Giúp các trường học xem trẻ em địa phương đang phát triển như thế nào và lập kế hoạch hỗ trợ các nhu cầu của chúng khi chúng bắt đầu đi học.

Tìm hiểu thêm về Điều tra dân số về phát triển sớm của Úc

Chính phủ Úc làm việc với các chính quyền bang và vùng lãnh thổ và các tổ chức nghiên cứu để thu thập dữ liệu AEDC trên toàn quốc ba năm một lần.

Điều tra Dân số Phát triển Sớm của Úc từng được gọi là Chỉ số Phát triển Sớm của Úc hoặc AEDI. Nó được chạy trên toàn quốc lần đầu tiên vào năm 2009. Dữ liệu đã được thu thập vào các năm 2012, 2015 và 2018.

Kết quả được cung cấp thông qua báo cáo quốc gia, bản đồ cộng đồng trực tuyến và hồ sơ cộng đồng.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.