Open navigation

Bài 312~ Để con cái ở nhà một mình: Luật pháp Úc

Sự an toàn _ Tuổi học sinh: An toàn cho gia đình và vật nuôi


Để con cái ở nhà một mình: Luật pháp Úc (Thích hợp từ 9 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

  • Không có luật nào ở Úc quy định trẻ em phải được bao nhiêu tuổi trước khi bạn có thể để chúng ở nhà một mình.

  • Ngay cả khi con bạn có thể ở nhà một mình, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của con.

Không có độ tuổi hợp pháp để để trẻ em ở nhà một mình

Không có luật nào ở Úc quy định con bạn phải bao nhiêu tuổi trước khi bạn có thể để con một mình.

Queensland, nếu bạn để một đứa trẻ dưới 12 tuổi trong một khoảng thời gian bất hợp lý mà không có sự giám sát, bạn đã phạm tội hình sự. Nhưng pháp luật cũng nói rằng thời gian có hợp lý hay không phụ thuộc vào tất cả các trường hợp liên quan.

Ở những nơi khác ở Úc, luật pháp quy định rằng bạn có nghĩa vụ hợp pháp để đảm bảo rằng con bạn được an toàn và các nhu cầu của con bạn được đáp ứng. Bạn có thể bị buộc tội nếu con bạn bị bỏ rơi trong một tình huống nguy hiểm, không được cho ăn, mặc hoặc cung cấp chỗ ở.

Cảnh sát hoặc các dịch vụ bảo vệ trẻ em có thể đưa trẻ em ra khỏi các tình huống mà sự an toàn của chúng bị đe dọa nghiêm trọng.

Điều này có nghĩa là bạn cần sử dụng phán đoán của riêng mình về việc để trẻ ở nhà một mình.

Điều này liên quan đến việc suy nghĩ về việc liệu con bạn có thể đối phó nếu điều gì đó xảy ra khi bạn ra ngoài hoặc nếu bạn không thể quay lại. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy ổn khi để con trước tuổi vị thành niên một mình trong nửa giờ vì con tuân theo các quy tắc an toàn trong gia đình và biết phải liên hệ với ai trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng không bao giờ là an toàn khi để một em bé hoặc trẻ mới biết đi ở nhà một mình.

Ngay cả khi con bạn đã đủ trưởng thành để ở nhà một mình, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của con mọi lúc.

Luật của tiểu bang về việc để trẻ em ở nhà một mình

Các trang web sau đây có thông tin cụ thể của tiểu bang về việc để trẻ ở nhà một mình:

Lãnh thổ thủ đô Úc
Liên kết chính phủ ACT - Ở nhà một mình

Bộ Cộng đồng và Tư pháp NSW của bang New South Wales - Để trẻ ở nhà một mình

Chính quyền Lãnh thổ phía Bắc
Lãnh thổ phía Bắc - Để con bạn ở nhà một mình

Queensland

Bộ Giáo dục Nam Úc
Nam Úc - Ở nhà một mình - Hướng dẫn dễ dàng cho phụ huynh

Tasmania
Hobart Community Legal Service - Chăm sóc và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên

Victoria
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Bang Victoria - Những thay đổi đối với luật bảo vệ trẻ em

Miền tây nước Úc


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.