Open navigation

Mức hưởng KCB đúng / không đúng tuyến

BHYT tự nguyện |

Mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến

Tỷ lệ theo mức hưởng khi KCB đúng quy định

  • 100% chi phí khám, chữa bệnhbộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 06 tuổi; người thuộc hộ gia đình nghèo; người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở…

  • 95% chi phí khám, chữa bệnh: người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

  • 80% chi phí khám, chữa bệnhđối tượng khác.

Mức hưởng khám chữa bệnh (KCB) không đúng tuyến

Tỷ lệ theo mức hưởng khi KCB đúng quy định

Copyright ©  SAFEcert Corp. All Rights Reserved

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.