Open navigation

Bài 6~ Khi thanh thiếu niên vi phạm các quy tắc- tùy chọn

Hành vi _ Thanh niên: Ý tưởng quản lý hành vi


Khi thanh thiếu niên vi phạm các quy tắc: tùy chọn

Khi thanh thiếu niên tìm kiếm sự độc lập và tự chủ hơn, chúng có nhiều khả năng phá vỡ các quy tắc gia đình của bạn. Video hướng dẫn của chúng tôi sẽ đưa bạn qua một tình huống vi phạm quy tắc và cho bạn thấy các cách tiếp cận khác nhau để xử lý hành vi này thu được các kết quả khác nhau. Thật tốt khi biết bạn có các lựa chọn và bạn có thể chọn những thứ phù hợp với gia đình mình nhất.

Tình huống: thanh thiếu niên vi phạm các quy tắc

Trong tình huống này, Sue phá vỡ quy tắc khi đi học về muộn. Những điều khác nhau có thể xảy ra tùy thuộc vào cách mẹ của Sue phản ứng với hành vi này.

Tùy chọn 1: để nó đi

Khi thanh thiếu niên vi phạm các quy tắc, bạn có thể phản ứng bằng cách để cho hành vi của con bạn được thực hiện. Mặc dù điều này có thể giúp bạn tránh xung đột với con mình, nhưng con bạn có thể nhận được thông báo rằng không có ích gì khi tuân theo các quy tắc. Hãy xem điều này diễn ra như thế nào.

Hãy để nó đi: cha mẹ và thanh thiếu niên bình luận

Thanh thiếu niên và cha mẹ của họ nghĩ rằng không phải là một ý kiến hay nếu để phá vỡ quy tắc. Nghe những gì họ nói.

Tùy chọn 2: nhắc nhở

Bạn có thể phản ứng với việc vi phạm quy tắc bằng cách nhắc nhở con bạn về các quy tắc và kiên quyết về hậu quả, đồng thời thể hiện sự hiểu biết. Điều này có thể hoạt động tốt, đặc biệt nếu bạn giữ bình tĩnh. Xem làm thế nào.

Nhắc nhở: nhận xét của cha mẹ và thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên và cha mẹ của họ nghĩ rằng phản ứng của mẹ Sue là hợp lý, mặc dù họ không chắc chắn về hậu quả. Nghe nhiều hơn.

Lựa chọn 3: Mạnh mẽ lên

Nếu thanh thiếu niên vi phạm các quy tắc, bạn có thể quyết định trở nên mạnh mẽ và khẳng định quyền lực của mình. Nếu bạn quyết định cách tiếp cận này, bạn phải cẩn thận để không xa lánh con mình hoặc gửi những thông điệp hỗn hợp.

Hãy mạnh mẽ: nhận xét của cha mẹ và thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên và cha mẹ của họ cảm thấy rằng hậu quả mà mẹ của Sue áp dụng trong cách tiếp cận này là quá khắc nghiệt. Họ cũng cảm thấy rằng mẹ của Sue không lắng nghe. Nghe nhiều hơn.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.