Open navigation

Bài 19~ Ly hôn ở Úc

Đa dạng gia đình _ Trưởng thành: Ly hôn và pháp luật


Ly hôn ở Úc

Những điểm chính

  • Ly hôn là khi bạn và chồng hoặc vợ bạn quyết định không muốn kết hôn với nhau nữa.

  • Ly hôn là một quá trình pháp lý.

  • Để được ly hôn, bạn phải điền vào các mẫu đơn hợp pháp và đưa chúng cho tòa án. Sau đó, tòa án tuyên bố rằng cuộc hôn nhân của bạn đã chính thức kết thúc.

Ly hôn là gì ?

Ly hôn là khi vợ và chồng quyết định không muốn kết hôn với nhau nữa. Họ ký vào giấy tờ hợp pháp nói rằng họ không còn kết hôn và họ có thể kết hôn với người khác nếu họ muốn.

Ly hôn là một thủ tục pháp lý phải thông qua hệ thống tòa án.

Tòa án ly hôn ở Úc

Tại Úc, các vụ ly hôn hầu như luôn được xử lý bởi Tòa án Liên bang Úc. Nếu bạn đã kết hôn hoặc sống ở Tây Úc, thì việc ly hôn sẽ do Tòa án Gia đình Tây Úc xử lý.

Về mặt thể chất, bạn không cần phải ra tòa để ly hôn nếu bạn không có con dưới 18 tuổi kể từ cuộc hôn nhân. Nếu bạn đã có con, bạn không cần phải ra tòa nếu cả bạn và chồng hoặc vợ của bạn cùng nộp đơn ly hôn.

Xin ly hôn

Bạn phải đã ly thân ít nhất 12 tháng trước khi bạn có thể nộp đơn ly hôn. Nếu đã kết hôn chưa đầy hai năm, bạn cũng cần một giấy chứng nhận từ một nhân viên tư vấn cho biết bạn đã nghĩ đến việc cố gắng quay lại với nhau.

Úc có một hệ thống ly hôn 'không có lỗi'. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải nói hoặc chứng minh rằng ai đó đã cư xử tồi tệ để nộp đơn ly hôn.

Cách đơn giản nhất để xin ly hôn là điền đơn trực tuyến trên Cổng thông tin Tòa án Khối thịnh vượng chung. Bạn cần đăng ký để sử dụng Cổng thông tin. Sau đó, bạn trả lời một số câu hỏi và tải lên một số tài liệu. Bạn phải trả lệ phí nộp đơn ly hôn.

Bạn và chồng hoặc vợ của bạn có thể cùng nhau nộp đơn ly hôn hoặc một trong hai người có thể tự mình nộp đơn.

Bạn có thể làm đơn xin ly hôn dù có hoặc không nhờ sự giúp đỡ của luật sư.

Nếu bạn không thể nộp đơn trực tuyến, bạn có thể liên hệ với Tòa án Liên bang hoặc Toà án Gia đình Tây Úc để nhận được các biểu mẫu bạn cần.

Lệnh ly hôn

Thông thường, tòa án xử lý vụ ly hôn của bạn nói rằng bạn có thể ly hôn. Đây được gọi là lệnh ly hôn và nó thường trở thành chính thức một tháng sau khi tòa án đưa ra lệnh.

Tòa án có thể từ chối đưa ra lệnh nếu cho rằng bạn chưa suy nghĩ thấu đáo về cách bạn sẽ chăm sóc bất kỳ đứa trẻ nào dưới 18 tuổi sau cuộc hôn nhân.

Kết hôn ở nước ngoài

Nếu bạn đã kết hôn ở nước ngoài, bạn có thể nộp đơn ly hôn nếu một hoặc cả hai bạn là công dân hoặc cư dân Úc hoặc nếu Úc là nhà thường trú của bạn.

Tòa án cần một bản sao giấy đăng ký kết hôn của bạn.

Nếu giấy đăng ký kết hôn của bạn không phải bằng tiếng Anh, bạn cần phải có bản dịch tiếng Anh của giấy chứng nhận kết hôn. Bạn cũng cần người phiên dịch cung cấp cho bạn một tài liệu pháp lý đặc biệt được gọi là bản tuyên thệ. Một bản tuyên thệ giống như một sự đảm bảo. Trong tình huống này, bản tuyên thệ phải:

  • Nêu trình độ của người dịch để dịch.

  • Đính kèm bản sao giấy đăng ký kết hôn cùng với bản dịch.

  • Nói rằng bản dịch là chính xác và bản sao giấy chứng nhận kết hôn đính kèm là bản sao y của giấy chứng nhận kết hôn đã được dịch thuật.

Phản đối ly hôn

Nếu bạn đã ly thân hơn 12 tháng, không có nhiều tình huống mà bạn có thể phản đối việc ly hôn. Phản đối ly hôn có nghĩa là bạn không muốn ly hôn hoặc từ chối ly hôn.

Nếu bạn không muốn ly hôn, bạn cần điền vào một mẫu đơn có tên là Phản hồi cho việc ly hôn và đến tòa án để xét xử.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.