Open navigation

Bài 12~ Chẩn đoán tự kỷ muộn: trẻ lớn và thanh thiếu niên

Tìm hiểu về chứng tự kỷ _ Tự kỷ: Đánh giá và chuẩn đoán


Chẩn đoán tự kỷ muộn: trẻ lớn và thanh thiếu niên (Thích hợp từ 9 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

 • Một số trẻ bắt đầu có dấu hiệu tự kỷ ở tuổi vị thành niên. Nếu điều này xảy ra, họ có thể được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ muộn.

 • Chẩn đoán tự kỷ mô tả khả năng, khó khăn và nhu cầu. Nó có thể giúp trẻ nhận được sự hỗ trợ thích hợp.

 • Chẩn đoán tự kỷ bao gồm 2 đánh giá tiêu chuẩn - đánh giá nhu cầu toàn diện và đánh giá chẩn đoán.

 • Một số trẻ cảm thấy nhẹ nhõm khi được chẩn đoán. Những người khác cần thời gian để chấp nhận nó và điều chỉnh.

Tại sao một số trẻ được chẩn đoán tự kỷ muộn

Nhiều trẻ tự kỷ được chẩn đoán khi còn nhỏ. Nhưng đối với những người khác, các dấu hiệu hành vi của chứng tự kỷ có thể không rõ ràng. Có thể phải đến khi chúng học tiểu học hoặc thậm chí trung học, câu hỏi về chứng tự kỷ mới xuất hiện.

Trong những năm này, sự khác biệt về hành vi và xã hội có thể trở nên rõ ràng hơn khi trẻ em phản ứng với những thách thức xã hội và giáo dục của trường học và tình bạn.

Các dấu hiệu của chứng tự kỷ ở trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên có thể bao gồm sở thích rất mạnh mẽ hoặc bất thường, khó thay phiên nhau trong các cuộc trò chuyện hoặc khó kết bạn và giữ bạn. Thanh thiếu niên tự kỷ cũng có thể gặp khó khăn trong việc đối phó với bài tập ở trường và có thể có cảm giác lo lắng ở trường.

Chẩn đoán tự kỷ có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên

Bạn có thể tự hỏi liệu việc nhận biết và chẩn đoán chứng tự kỷ trong thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên sau này có tạo ra sự khác biệt cho con bạn hay không.

Bản thân chẩn đoán sẽ không thay đổi con bạn hoặc cách bạn nghĩ hoặc cảm nhận về con mình. Nhưng nó có thể giúp bạn và con bạn hiểu được những điểm mạnh và khó khăn của con bạn.

Chẩn đoán mô tả điểm mạnh, khả năng, khó khăn và nhu cầu của con bạn. Điều này có thể giúp hướng dẫn các liệu pháp và hỗ trợ cho con bạn. Nó cũng có thể giúp bạn nhận được các dịch vụ và tài trợ để hỗ trợ sự phát triển của con bạn - ví dụ, trợ giúp thêm ở trường.

Cách chẩn đoán chứng tự kỷ ở trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên

Không có xét nghiệm duy nhất để chẩn đoán chứng tự kỷ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Thay vào đó, chẩn đoán dựa trên:

 • Quan sát cách con bạn tương tác với những người khác - tức là con bạn hiện đang phát triển như thế nào.

 • Phỏng vấn bạn và con bạn.

 • Xem lại lịch sử phát triển của con bạn - tức là con bạn đã phát triển như thế nào trong quá khứ.

Hướng dẫn quốc gia về đánh giá và chẩn đoán các rối loạn phổ tự kỷ khuyến cáo rằng chẩn đoán tự kỷ nên bao gồm 2 đánh giá tiêu chuẩn:

 • Đánh giá nhu cầu toàn diện.

 • Đánh giá chẩn đoán.

Đánh giá nhu cầu toàn diện

Đánh giá nhu cầu toàn diện có 2 phần:

 • Đánh giá hoạt động.

 • Đánh giá y tế.

Đánh giá hoạt động
Phần đánh giá này xem xét các điểm mạnh và khả năng của con quý vị trong các lĩnh vực như kỹ năng sống hàng ngày, giao tiếp và tư duy. Nó cũng xem xét các nhu cầu hỗ trợ, sức khỏe, bệnh sử và tiền sử gia đình của con bạn. Việc đánh giá này có thể được thực hiện bởi một bác sĩ y tế, như bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ nhi khoa, hoặc bởi một chuyên gia sức khỏe đồng minh như một nhà tâm lý học hoặc một nhà trị liệu nghề nghiệp.

Đánh giá y tế
Phần đánh giá này được thực hiện bởi bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ tâm thần . Họ sẽ khám sức khỏe cho con bạn và có thể làm các xét nghiệm khác như kiểm tra thính lực để xem liệu có nguyên nhân y tế nào có thể giải thích hành vi của con bạn hay không.

Đánh giá chẩn đoán

Nếu kết quả từ đánh giá nhu cầu toàn diện cho thấy con bạn mắc chứng tự kỷ, Hướng dẫn quốc gia khuyến nghị đánh giá chẩn đoán để tìm hiểu xem liệu tự kỷ có phải là lời giải thích tốt nhất cho hành vi của con bạn hay không.

Là một phần của đánh giá này, các chuyên gia sức khỏe và phát triển trẻ em sẽ:

 • Đánh giá điểm mạnh và khó khăn của con bạn trong các lĩnh vực như suy nghĩ, học tập và giao tiếp.

 • Hỏi bạn những câu hỏi.

 • Xem xét thông tin đã được thu thập trong đánh giá nhu cầu toàn diện.

Một bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học có thể thực hiện đánh giá hoặc đánh giá có thể liên quan đến một nhóm chuyên gia bao gồm một nhà trị liệu nghề nghiệp hoặc nhà bệnh lý ngôn ngữ. Khi một nhóm chuyên gia tham gia, nó được gọi là đánh giá đa ngành.

Các chuyên gia có thể muốn gặp bạn và con bạn vài lần.

Bạn có thể gặp gỡ tất cả các chuyên gia trong cùng một ngày ở cùng một nơi. Hoặc bạn có thể gặp một chuyên gia tại một thời điểm. Ví dụ, bạn có thể gặp một nhà tâm lý học hoặc bệnh học về lời nói trước tiên và sau đó là một bác sĩ nhi khoa sau đó.

Các chuyên gia cũng có thể đến thăm trường học của con bạn để xem con bạn tương tác với những đứa trẻ khác ở đó như thế nào. Họ có thể yêu cầu giáo viên của con bạn làm một bảng câu hỏi để họ có thể hiểu được hành vi của con bạn trong lớp học, trong sân chơi và với các bạn cùng trường.

Khi các chuyên gia như bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học chẩn đoán chứng tự kỷ, họ sử dụng Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần (DSM-5). DSM-5 sử dụng thuật ngữ 'rối loạn phổ tự kỷ'. Nó liệt kê các dấu hiệu và triệu chứng và cho biết có bao nhiêu trong số này phải có để xác định chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ.

Tài trợ cho việc đánh giá và chẩn đoán bệnh tự kỷ

Bạn có thể yêu cầu con bạn đánh giá chứng tự kỷ thông qua hệ thống y tế công cộng hoặc tư nhân.

Các dịch vụ đánh giá công cộng được tài trợ thông qua chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ của bạn và thường được điều hành thông qua các bệnh viện hoặc dịch vụ y tế. Những thứ này được cung cấp miễn phí cho các gia đình, nhưng nhiều người có danh sách chờ đợi dài.

Các tùy chọn khác là được đánh giá riêng tư. Đánh giá riêng có thể tốn kém và cũng có thể có một danh sách chờ.

Bạn có thể yêu cầu Medicare giảm giá để giúp thanh toán một số chi phí của các buổi đánh giá, nhưng vẫn có một khoản chi phí tự trả và bạn sẽ cần phải trang trải toàn bộ chi phí cho bất kỳ buổi đánh giá nào nữa. Bạn cũng có thể yêu cầu một số khoản phí thông qua quỹ y tế tư nhân của bạn, nếu bạn có.

Khi bạn quyết định xem nên thông qua hệ thống công cộng hay tư nhân để đánh giá, những câu hỏi này có thể giúp:

 • Có một danh sách chờ ở đó đúng không? Phải mất bao lâu trước khi chúng ta đến cuộc hẹn đầu tiên ?

 • Sẽ mất bao lâu cho đến khi cuộc đánh giá kết thúc và chúng tôi nhận được kết quả ?

 • Bạn sẽ cần bao nhiêu buổi học với tôi và con tôi ?

 • Tôi có thể đòi lại bất cứ thứ gì từ Medicare không ?

 • Bạn có thể cung cấp cho tôi một ước tính về chi phí tự trả của tôi được không ?

 • Báo cáo về kết quả của con tôi có tốn thêm chi phí không ?

Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc đánh giá chứng tự kỷ bằng cách viết ra những lo lắng của bạn về con mình, bao gồm cả những ví dụ về những điều bạn đã nhận thấy. Cũng tốt khi bao gồm bất kỳ mối quan tâm nào mà trường học của con quý vị đã nêu ra.

Nói chuyện với trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên về chẩn đoán tự kỷ

Nếu con bạn đang trong quá trình được chẩn đoán hoặc có một chẩn đoán mới về chứng tự kỷ, bạn có thể lo lắng về những gì và bao nhiêu để nói với con mình.

Con bạn có thể sẽ thắc mắc về những gì đang xảy ra. Những câu hỏi này có thể hướng dẫn những gì bạn nói - chỉ cần trả lời trung thực nhất có thể, ở mức độ mà con bạn sẽ hiểu.

Trẻ tự kỷ lớn hơn và thanh thiếu niên thường nhận ra chúng khác biệt ở một số khía cạnh so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, vì vậy đừng ngại nói chuyện với con bạn về điều này. Bạn có thể tập trung vào điểm mạnh của con mình - ví dụ như con bạn có trí nhớ tuyệt vời, giỏi các con số hoặc rất tốt với động vật. Cũng có thể nói về những điều mà con bạn cảm thấy khó khăn, chẳng hạn như kết bạn.

Trẻ lớn hơn và thanh thiếu niên sẽ phản ứng khác nhau khi được chẩn đoán.

Một số có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi được chẩn đoán. Họ có thể sử dụng chẩn đoán như một cách để hiểu các phần của bản thân và giúp giải quyết những điều họ cảm thấy khó khăn.

Nhưng những người khác có thể cần thời gian để xác định chẩn đoán hoặc cảm thấy khó điều chỉnh. Họ thậm chí có thể cảm thấy sợ hãi. Những đứa trẻ được chẩn đoán khi còn nhỏ đã lớn lên với những chẩn đoán của chúng là một phần của con người chúng. Nhưng những đứa trẻ lớn hơn có thể cảm thấy bối rối về con người của chúng bây giờ. Ví dụ, họ có thể cảm thấy mâu thuẫn về 'nhu cầu bổ sung' mới được xác định của họ.

Trao đổi với những người khác về chẩn đoán tự kỷ của con bạn

Nói về chẩn đoán tự kỷ của con bạn với người khác lúc đầu có thể cảm thấy kỳ lạ hoặc khó khăn. Bạn có thể băn khoăn không biết nên nói với ai và nói gì. Những quyết định này là tùy thuộc vào bạn và con bạn - nhưng việc giải quyết mọi thứ một cách cởi mở có thể thực sự giúp ích cho bạn và con bạn. Nó cũng có thể giúp những người khác hiểu rõ hơn về con bạn.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.