Open navigation

Bài 13~ DSM-5: chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ

Tìm hiểu về chứng tự kỷ _ Tự kỷ: Đánh giá và chuẩn đoán


DSM-5: chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ (Thích hợp từ 2 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

 • DSM-5 liệt kê các dấu hiệu và triệu chứng của chứng tự kỷ. Nó cho biết có bao nhiêu trong số này phải có mặt để xác định chẩn đoán tự kỷ.

 • Để được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, trẻ em phải gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, và các hành vi hoặc sở thích bị hạn chế, lặp đi lặp lại và / hoặc các giác quan.

 • Để chẩn đoán, trẻ phải có các dấu hiệu và triệu chứng tự kỷ từ khi còn nhỏ.

 • Chẩn đoán tự kỷ cho biết mức độ hỗ trợ mà trẻ em cần liên quan đến các dấu hiệu và triệu chứng tự kỷ của chúng.

Giới thiệu về DSM và chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ

Khi chẩn đoán chứng tự kỷ, các chuyên gia như bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý họcnhà bệnh lý ngôn ngữ sử dụng Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần (ấn bản thứ 5), hoặc DSM-5, do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ sản xuất.

DSM-5 liệt kê các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tự kỷ và cho biết có bao nhiêu dấu hiệu và triệu chứng trong số này phải có để xác định chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. DSM-5 đề cập đến 'dấu hiệu và triệu chứng', nhưng bài viết này nói về 'dấu hiệu và đặc điểm'.

Để tìm hiểu xem một đứa trẻ có các dấu hiệu và đặc điểm của chứng tự kỷ và đáp ứng các tiêu chí DSM-5 hay không, các chuyên gia cũng cần làm thêm các xét nghiệm khác. Các xét nghiệm này được gọi là đánh giá chẩn đoán.

DSM-5 và chẩn đoán tự kỷ

DSM-5 đã thay thế sổ tay cũ (DSM-IV) vào tháng 5 năm 2013.

DSM-5 đã thực hiện một số thay đổi quan trọng đối với chẩn đoán tự kỷ. Hiện có một chẩn đoán duy nhất về rối loạn phổ tự kỷ thay thế các danh mục phụ khác nhau đã được sử dụng trước đây - rối loạn tự kỷ, rối loạn Asperger và rối loạn phát triển lan tỏa - không được chỉ định khác (PDD-NOS).

Ngoài ra còn có một chẩn đoán riêng về chứng rối loạn giao tiếp xã hội (SCD).

Tiêu chí DSM-5 để chẩn đoán tự kỷ

Các chuyên gia chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ trên cơ sở những khó khăn trong hai lĩnh vực - 'giao tiếp xã hội' và 'hành vi hoặc sở thích bị hạn chế, lặp đi lặp lại và / hoặc giác quan'.

Để được chẩn đoán mắc ASD, trẻ em phải:

 • Gặp khó khăn trong cả hai lĩnh vực.

 • Đã có những đặc điểm từ thời thơ ấu, ngay cả khi những đặc điểm này không được phát hiện cho đến tận sau này khi còn nhỏ.

Khó khăn trong giao tiếp xã hội
Để được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ, trẻ phải gặp khó khăn trong lĩnh vực giao tiếp xã hội.

Các dấu hiệu khó khăn trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Hiếm khi sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với người khác.

 • Không nói gì cả.

 • Hiếm khi phản hồi khi được nói chuyện với.

 • Không chia sẻ sở thích hoặc thành tích với cha mẹ.

 • Hiếm khi sử dụng hoặc hiểu các cử chỉ như chỉ tay hoặc vẫy tay.

 • Chỉ sử dụng những nét mặt hạn chế để giao tiếp.

 • Không quan tâm đến bạn bè hoặc gặp khó khăn trong việc kết bạn.

 • Hiếm khi tham gia vào trò chơi giàu trí tưởng tượng.

Hành vi hoặc sở thích bị hạn chế, lặp đi lặp lại và cảm giác
Trẻ em phải gặp khó khăn trong lĩnh vực hành vi hoặc sở thích bị hạn chế, lặp đi lặp lại và / hoặc cảm giác để được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Các dấu hiệu khó khăn trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Xếp đồ chơi theo một cách cụ thể lặp đi lặp lại.

 • Thường xuyên nhấp nháy công tắc hoặc các đối tượng quay.

 • Nói một cách lặp đi lặp lại.

 • Có sở thích rất hạn hẹp hoặc mạnh mẽ.

 • Cần mọi thứ luôn xảy ra theo cùng một cách.

 • Gặp sự cố với những thay đổi đối với lịch biểu của họ hoặc thay đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác.

 • Có dấu hiệu nhạy cảm với các giác quan như trở nên đau khổ bởi âm thanh hàng ngày như máy sấy tay, không thích cảm giác của nhãn quần áo, hoặc liếm hoặc ngửi đồ vật.

Xếp hạng mức độ nghiêm trọng 
Một chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ bao gồm một mức hỗ trợ. Điều này được sử dụng để cho biết mức độ hỗ trợ mà trẻ em cần:

 • Cấp độ 1 - trẻ em cần được hỗ trợ.

 • Cấp độ 2 - trẻ em cần được hỗ trợ đáng kể.

 • Cấp độ 3 - trẻ em cần được hỗ trợ rất nhiều.

Những mức độ này phản ánh thực tế là một số người có đặc điểm tự kỷ chỉ ảnh hưởng nhẹ đến cuộc sống hàng ngày của họ. Những người khác có những đặc điểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Chẩn đoán chỉ ra mức hỗ trợ cho từng lĩnh vực khó khăn. Điều này có nghĩa là trẻ em có thể có các mức hỗ trợ khác nhau đối với các kỹ năng giao tiếp xã hội so với các hành vi hạn chế, lặp đi lặp lại và / hoặc cảm giác của chúng. Hoặc họ có thể có cùng mức hỗ trợ cho cả hai.

DSM-5 nói rằng không nên sử dụng các mức này để quyết định xem một đứa trẻ có đủ điều kiện nhận các dịch vụ hay không.

Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn giao tiếp xã hội

Rối loạn giao tiếp xã hội (SCD) tương tự như rối loạn phổ tự kỷ. Sự khác biệt chính là trẻ em được chẩn đoán mắc SCD không có hành vi hạn chế, lặp đi lặp lại và / hoặc cảm giác.

Nếu trẻ có ít nhất hai hành vi hạn chế, lặp đi lặp lại và / hoặc cảm giác, điều đó có thể chỉ ra chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ. Nếu không, nó có thể chỉ ra chẩn đoán SCD.

Chẩn đoán các điều kiện đồng thời xảy ra khác

Đôi khi chứng tự kỷ đi kèm với các tình trạng khác. Đây được gọi là các điều kiện đồng xảy ra.

Nếu trẻ có các dấu hiệu hoặc đặc điểm đáp ứng các tiêu chí cho các bệnh lý khác, trẻ sẽ được chẩn đoán là có hai hoặc nhiều tình trạng - ví dụ: rối loạn phổ tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) hoặc khuyết tật trí tuệ.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.