Open navigation

Bài 19~ NDIS và can thiệp sớm: phương pháp tiếp cận thời thơ ấu

NDIS _ Chương trình Bảo hiểm người Khuyết tật quốc gia & can thiệp sớm


NDIS và can thiệp sớm: phương pháp tiếp cận thời thơ ấu (Thích hợp từ 0 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

  • Can thiệp sớm là cách tốt nhất để hỗ trợ trẻ khuyết tật hoặc chậm phát triển.

  • Phương pháp can thiệp sớm của NDIS giúp trẻ em dưới 7 tuổi bị khuyết tật hoặc chậm phát triển tiếp cận nhanh chóng với sự hỗ trợ.

  • Trẻ em từ 7 tuổi trở lên cần có khả năng bị khuyết tật vĩnh viễn và nghiêm trọng để được hỗ trợ NDIS.

Can thiệp sớm là gì ?

Can thiệp sớm có nghĩa là làm mọi việc càng sớm càng tốt để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ và phát triển của con bạn.

Can thiệp sớm là cách tốt nhất để hỗ trợ sự phát triển và phúc lợi của trẻ khuyết tật hoặc chậm phát triển. Nó có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng cần thiết để tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Đôi khi những trẻ được can thiệp sớm có thể không cần hỗ trợ lâu dài.

Phương pháp can thiệp sớm của NDIS cho trẻ nhỏ

Phương pháp tiếp cận thời thơ ấu của NDIS là về cách tiếp cận nhanh chóng để can thiệp sớm cho con bạn. Nó đảm bảo rằng trẻ em dưới 7 tuổi bị chậm phát triển, lo lắng về phát triển hoặc khuyết tật được tiếp cận nhanh chóng với sự hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của chúng.

Theo phương pháp tiếp cận NDIS ở thời thơ ấu, con bạn có thể được hỗ trợ mà không cần trở thành người tham gia NDIS. Hỗ trợ này có thể là kết nối sớm hoặc hỗ trợ sớm.

Kết nối ban đầu
Chương trình này kết nối con bạn với sự hỗ trợ cho sự phát triển của chúng. Hỗ trợ này có thể bao gồm thông tin về và liên hệ với các hỗ trợ chính như dịch vụ y tế cộng đồng địa phương, nhóm chơi hoặc nhóm hỗ trợ đồng đẳng.

Hỗ trợ ban đầu
Đây là những liệu pháp và chiến lược giúp con bạn phát triển các kỹ năng để làm những việc hàng ngày như ăn uống, mặc quần áo, đi vệ sinh, v.v. Hỗ trợ sớm cũng giúp bạn và gia đình bạn học cách phát triển các kỹ năng của con bạn ở nhà và trong các môi trường hàng ngày khác.

Phương pháp NDIS thời thơ ấu cũng có thể liên quan đến việc con bạn trở thành một người tham gia NDIS. Điều này xảy ra khi con bạn cần được hỗ trợ lâu dài hơn và bạn cần yêu cầu quyền truy cập NDIS cho con bạn.

NDIS  cũng hỗ trợ trẻ em từ 7 tuổi trở lên, nhưng các bước hỗ trợ khác nhau đối với trẻ em trong độ tuổi này.

Các hỗ trợ và dịch vụ mà bạn sẽ nhận được từ NDIS nhằm mục đích xây dựng dựa trên thế mạnh của gia đình bạn và giúp bạn hỗ trợ sự phát triển và chất lượng cuộc sống của con bạn. Những hỗ trợ và dịch vụ này sẽ khác nhau đối với mọi trẻ em vì chúng dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của con bạn và gia đình bạn.

Hỗ trợ can thiệp sớm NDIS: trẻ em dưới 7 tuổi

Dưới đây là những việc cần làm nếu con bạn dưới 7 tuổi bị khuyết tật hoặc chậm phát triển. Bạn cũng có thể thực hiện các bước này nếu bạn hoặc y tế hoặc chuyên gia khác lo ngại về sự phát triển của con bạn. Trẻ em dưới 7 tuổi  không cần chẩn đoán để được hỗ trợ can thiệp sớm từ phương pháp tiếp cận trẻ nhỏ NDIS.

Bước 1: nói chuyện với chuyên gia y tế hoặc NDIA
Bạn có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc y tá sức khỏe trẻ em và gia đình của bạn hoặc một chuyên gia y tế khác. Họ sẽ giúp bạn tìm ra những gì hỗ trợ bạn và con bạn có thể cần. Họ cũng có thể giúp bạn liên lạc với một đại diện của NDIS được gọi là đối tác thời thơ ấu.

Bước 2: Gặp gỡ đối tác thời thơ ấu
Bạn gặp đối tác thời thơ ấu để nói về nhu cầu và mục tiêu của con bạn và gia đình. Tùy thuộc vào nhu cầu của con bạn, đối tác thời thơ ấu có thể:

  • Cung cấp cho bạn thông tin về các hỗ trợ và dịch vụ chính cho con bạn.

  • Kết nối bạn và con bạn với các hỗ trợ trong khu vực của bạn, như các dịch vụ y tế cộng đồng, nhóm chơi hoặc nhóm hỗ trợ đồng đẳng.

  • Cung cấp hỗ trợ can thiệp sớm.

  • Giúp bạn yêu cầu quyền truy cập vào NDIS nếu con bạn cần hỗ trợ lâu dài hơn và có khả năng đủ điều kiện cho NDIS.

  • Điều phối sự kết hợp của các tùy chọn trên.

Bạn không phải trả tiền để gặp đối tác thời thơ ấu hoặc để biết thông tin, giới thiệu hoặc hỗ trợ can thiệp sớm mà đối tác thời thơ ấu cung cấp.

Khi con bạn cần một kế hoạch NDIS
Nếu con bạn có nhu cầu hỗ trợ lâu dài hơn và có khả năng hội đủ điều kiện cho NDIS, người bạn đời thời thơ ấu của bạn có thể giúp bạn yêu cầu quyền truy cập NDIS.

Nếu con bạn trở thành một người tham gia NDIS, đối tác thời thơ ấu của bạn sẽ làm việc với gia đình bạn để phát triển một kế hoạch NDIS hỗ trợ các mục tiêu của con bạn.

Sau khi kế hoạch NDIS của con bạn được chấp thuận, đối tác thời thơ ấu của bạn sẽ giải thích kế hoạch NDIS của con bạn và ngân sách hỗ trợ NDIS. Họ cũng sẽ giúp bạn hiểu cách tìm và chọn nhà cung cấp cho các chương trình NDIS.

Can thiệp sớm sẽ giúp ích nhiều nhất cho con bạn khi con bạn được trị liệu và hỗ trợ trong môi trường hàng ngày của chúng - ví dụ như ở nhà, nơi giữ trẻ, trường mầm non hoặc nhóm chơi.

Hỗ trợ can thiệp sớm NDIS: trẻ từ 7 tuổi trở lên

NDIS hỗ trợ can thiệp sớm ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Nhưng trẻ em từ 7 tuổi trở lên cần bị khuyết tật vĩnh viễn hoặc có khả năng vĩnh viễn và nghiêm trọng để được hỗ trợ.

Bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ nhi khoa của bạn cũng có thể giới thiệu con bạn đến NDIA.

NDIA sẽ tổ chức một cuộc họp giữa bạn và người lập kế hoạch NDIA hoặc điều phối viên khu vực địa phương (LAC) để nói về nhu cầu và mục tiêu của con bạn.

Người lập kế hoạch NDIA hoặc LAC của bạn sẽ làm việc với bạn để phát triển một kế hoạch NDIS vạch ra sự hỗ trợ đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và mục tiêu của con bạn.

Người lập kế hoạch NDIA hoặc LAC sẽ đệ trình kế hoạch NDIS lên NDIA để phê duyệt.

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, bạn chọn các nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn hợp tác. Đại diện NDIS của bạn sẽ giúp bạn hiểu cách tìm và chọn nhà cung cấp dịch vụ cho các gói NDIS.

Bạn không phải trả tiền cho cuộc họp với người lập kế hoạch LAC hoặc NDIA hoặc cho kế hoạch.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.