Open navigation

Bài 24~ Yêu cầu truy cập NDIS- khi yêu cầu của con bạn không thành công

NDIS _ Truy cập NDIS: Yêu cầu không thành công


Yêu cầu truy cập NDIS: khi yêu cầu của con bạn không thành công (Thích hợp từ 0 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

 • Khi con bạn đưa ra yêu cầu truy cập NDIS, bạn sẽ nhận được phản hồi từ NDIA trong vòng 21 ngày.

 • Yêu cầu truy cập có thể không thành công vì con bạn không đủ điều kiện hoặc bạn chưa cung cấp đủ thông tin.

 • Nếu yêu cầu truy cập không thành công, bạn có thể thực hiện một yêu cầu truy cập khác. Hoặc bạn có thể yêu cầu đánh giá nội bộ.

Ai có thể truy cập NDIS ?

Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIS) là chương trình quốc gia của Úc nhằm tài trợ các hỗ trợ hợp lý và cần thiết cho trẻ em khuyết tật hoặc chậm phát triển và người lớn khuyết tật. Hỗ trợ của NDIS giúp mọi người làm việc hướng tới các mục tiêu cá nhân và cho họ lựa chọn về sự hỗ trợ họ cần để sống cuộc sống mà họ muốn.

Nếu con bạn bị khuyết tật, chậm phát triển hoặc các lo lắng về phát triển, NDIS sẽ giúp bạn và con bạn nhận được các dịch vụ và hỗ trợ trong cộng đồng của bạn. Nó cũng có thể cung cấp kinh phí cho các hỗ trợ như liệu pháp hoặc các mặt hàng như xe lăn hoặc thiết bị liên lạc.

Có 2 con đường chính để hỗ trợ NDIS. Một loại dành cho trẻ em dưới 7 tuổi và loại còn lại dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên. Trên cả hai con đường, một đại diện của NDIS sẽ nói chuyện với bạn về nhu cầu của con bạn và gia đình bạn cũng như mục tiêu của con bạn. Họ sẽ giúp bạn đưa ra yêu cầu truy cập NDIS nếu đây là thứ bạn cần.

Điều gì xảy ra khi con bạn đưa ra yêu cầu truy cập NDIS

Khi bạn đưa ra yêu cầu truy cập NDIS cho con mình, bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 21 ngày. Đây có thể là:

 • Một lá thư cho bạn biết liệu con bạn đã được cấp quyền truy cập vào NDIS hay chưa.

 • Một lá thư hoặc cuộc gọi điện thoại yêu cầu thêm thông tin về ứng dụng của bạn.

Tại sao yêu cầu truy cập NDIS của trẻ có thể không thành công

Nếu yêu cầu truy cập NDIS của trẻ không thành công, có thể vì một hoặc nhiều lý do sau:

 • Con của bạn được hỗ trợ tốt nhất thông qua phương pháp tiếp cận thời thơ ấu NDIS.

 • Tình trạng khuyết tật của con bạn không phải là vĩnh viễn hoặc có khả năng là vĩnh viễn.

 • Tình trạng khuyết tật của con bạn không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng làm những việc hàng ngày của chúng như tự mặc quần áo, nói chuyện hoặc đi lại.

 • Bạn chưa cung cấp đủ bằng chứng cho thấy tình trạng của con bạn có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày.

 • Con bạn không đáp ứng các yêu cầu về cư trú của NDIS.

 • Những hỗ trợ mà con bạn cần được tài trợ tốt nhất thông qua các dịch vụ chính thống hoặc cộng đồng.

Con của bạn có thể đã được hỗ trợ thông qua phương pháp NDIS thời thơ ấu nhưng không cần hỗ trợ NDIS nữa. Trong tình huống này, con bạn có thể nhận được các hỗ trợ khác ngoài NDIS. Đại diện của NDIS có thể cung cấp cho bạn thông tin về những hỗ trợ này và giúp bạn tìm và sử dụng chúng.

Phải làm gì nếu yêu cầu truy cập NDIS của con bạn không thành công

Nếu yêu cầu truy cập của bạn không thành công và bạn muốn tiếp tục cố gắng truy cập NDIS cho con mình, có 2 lựa chọn bạn có thể xem xét:

 • Thực hiện một yêu cầu truy cập NDIS mới.

 • Yêu cầu xem xét nội bộ quyết định về yêu cầu truy cập NDIS của con bạn.

Đưa ra yêu cầu truy cập NDIS mới

Bạn có thể đưa ra yêu cầu truy cập NDIS mới trong các trường hợp sau:

 • Bạn có bằng chứng mới về ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật hoặc chậm phát triển của con bạn đối với cuộc sống hàng ngày.

 • Tình hình của con bạn thay đổi - ví dụ, con bạn nhận được chẩn đoán mới, tình trạng của chúng thay đổi hoặc một nhà trị liệu mới có bằng chứng về ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật của con bạn.

Yêu cầu đánh giá nội bộ

Bạn có thể yêu cầu xem xét nội bộ nếu bạn không đồng ý với quyết định của NDIA về yêu cầu tiếp cận của con bạn.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.