Open navigation

Bài 29~ Kế hoạch NDIS của con bạn- đánh giá kế hoạch thường xuyên

NDIS _ Kế hoạch NDIS


Kế hoạch NDIS của con bạn: đánh giá kế hoạch thường xuyên (Thích hợp từ 0 - 18 tuổi) 

Những điểm chính

 • Các kế hoạch NDIS thường xuyên được xem xét.

 • Bạn có thể chuẩn bị cho việc xem xét kế hoạch bằng cách suy nghĩ xem kế hoạch hiện tại của con bạn đang hoạt động tốt như thế nào.

 • Đôi khi các nhà cung cấp NDIS cần cung cấp báo cáo để xem xét kế hoạch.

 • Tại cuộc họp đánh giá kế hoạch, bạn thảo luận về mục tiêu của con bạn, nhu cầu hỗ trợ của chúng và hoàn cảnh gia đình của bạn.

 • Sau khi xem xét, con bạn sẽ nhận được một kế hoạch mới. Nếu bạn không đồng ý với nó, bạn có thể yêu cầu xem xét nội bộ NDIS.

Đánh giá kế hoạch NDIS là gì ?

Kế hoạch NDIS của con bạn sẽ được xem xét thường xuyên, thường là 12-24 tháng một lần. Đây được gọi là đánh giá kế hoạch - do cơ quan khởi xướng.

Đánh giá kế hoạch kiểm tra xem tài trợ cho các hỗ trợ trong kế hoạch của con bạn vẫn còn:

 • Đáp ứng nhu cầu của con bạn.

 • Giúp con bạn hướng tới các mục tiêu NDIS của chúng.

Điều gì sẽ xảy ra khi sắp có đánh giá kế hoạch NDIS

Khoảng 3 tháng trước khi kế hoạch NDIS hiện tại của con bạn kết thúc, đối tác thời thơ ấu của bạn hoặc  điều phối viên khu vực địa phương (LAC) hoặc người lập kế hoạch NDIA sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc họp đánh giá.

Nếu bạn còn 2 tháng trước khi chương trình hiện tại của con bạn kết thúc và bạn vẫn chưa nhận được thông tin về đánh giá, hãy liên hệ với đối tác thời thơ ấu của bạn hoặc LAC, hoặc NDIA.

Ngày kết thúc chương trình hiện tại của con quý vị có trong chương trình. Bạn cũng có thể tìm thấy ngày kết thúc trên cổng thông tin myplace.

Kế hoạch hiện tại của con bạn sẽ được gia hạn thêm tối đa một năm nếu cuộc họp đánh giá không diễn ra hoặc kế hoạch mới không được chấp thuận trước khi kế hoạch hiện tại kết thúc. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị thiếu hụt tài chính và bạn có thể tiếp tục sử dụng gói hiện tại của con mình cho đến khi bạn nhận được gói mới.

Chuẩn bị cho cuộc họp đánh giá kế hoạch NDIS

Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc họp xem xét kế hoạch bằng cách  suy nghĩ về những câu hỏi sau:

 • Bạn đã sử dụng tài trợ như thế nào trong kế hoạch hiện tại của con mình? Sự hỗ trợ đã giúp con bạn hướng tới mục tiêu của mình như thế nào ?

 • Những hỗ trợ nào hoạt động tốt và những gì không hoạt động tốt ?

 • Con bạn có tiến bộ đối với bất kỳ mục tiêu nào của chúng không ?

 • Con bạn cần tiếp tục thực hiện những mục tiêu nào? Bạn cần thay đổi những mục tiêu nào? Bạn có cần thêm bất kỳ mục tiêu mới nào không ?

 • Sẽ có bất kỳ thay đổi nào trong 12 tháng tới có nghĩa là con bạn cần được hỗ trợ nhiều hơn hoặc các mục tiêu khác - ví dụ, bắt đầu một trường học mới hoặc chuyển nhà ?

 • Ai có thể giúp con bạn hướng tới mục tiêu của chúng ?

 • Bạn có khoản tiền chưa tiêu nào trong kế hoạch của mình không ? Tại sao ? Ví dụ, con của bạn có thể đã bỏ lỡ các buổi học vì chúng bị ốm hoặc cần nghỉ ngơi. Bạn không thể chuyển những khoản tiền chưa sử dụng đến, nhưng bạn có thể cần những khoản tiền tương tự để hỗ trợ các mục tiêu của con bạn trong kế hoạch tiếp theo.

 • Bạn có muốn thay đổi  cách quản lý tất cả hoặc một số quỹ của con bạn không ?

 • Bạn có muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố của người chăm sóc của bạn không ?

 • Kế hoạch 12 tháng có phù hợp với con bạn không ? Hay bạn muốn một kế hoạch dài hơn ?

 • Bạn có muốn đi cùng một người hỗ trợ đến cuộc họp không ?

Nhận báo cáo đánh giá kế hoạch NDIS từ các nhà cung cấp NDIS

Là một phần trong quá trình chuẩn bị của bạn, đôi khi bạn sẽ cần liên hệ với từng nhà cung cấp NDIS của mình để yêu cầu họ cung cấp báo cáo đánh giá kế hoạch NDIS. Những báo cáo này cho biết kế hoạch của con bạn đã được sử dụng như thế nào và đảm bảo rằng kế hoạch mới phù hợp với con bạn.

Các  báo cáo phải bao gồm thông tin về:

 • Dịch vụ - ví dụ: số phiên.

 • Ảnh hưởng của sự chậm phát triển hoặc khuyết tật của con bạn đối với cuộc sống hàng ngày.

 • Sự tiến bộ của con bạn.

 • Những thách thức hoặc vấn đề mà con bạn phải đối mặt và các chiến lược được sử dụng để giải quyết chúng.

 • Khuyến nghị cho kế hoạch tiếp theo.

Nếu bạn đang sử dụng các nhà cung cấp NDIS đã đăng ký, họ sẽ sẵn sàng cung cấp báo cáo. Nhưng bạn có thể cần yêu cầu báo cáo từ các nhà cung cấp không đăng ký NDIS. Bạn nên cung cấp nhiều thông báo cho các nhà cung cấp này.

Các nhà cung cấp sẽ tính phí cho các báo cáo. Các khoản phí được bao gồm trong chương trình NDIS hiện tại của con bạn.

Nếu bạn có điều phối viên hỗ trợ, họ có thể giúp bạn nhận báo cáo từ các nhà cung cấp. LAC hoặc đối tác thời thơ ấu của bạn cũng có thể giúp đỡ. Điều phối viên hỗ trợ của bạn cũng sẽ cần cung cấp một báo cáo.

Tốt nhất là bạn nên gửi báo cáo cho LAC, đối tác thời thơ ấu hoặc người lập kế hoạch NDIA trước cuộc họp.

Cuộc họp đánh giá kế hoạch NDIS

Bạn sẽ có một cuộc họp để xem xét kế hoạch NDIS của con bạn.

Nếu con bạn dưới 7 tuổi và được hỗ trợ thông qua phương pháp tiếp cận thời thơ ấu, cuộc họp thường sẽ diễn ra với đối tác thời thơ ấu của bạn.

Nếu con bạn từ 7 tuổi trở lên, cuộc họp có thể sẽ diễn ra với LAC của bạn hoặc một người lập kế hoạch NDIA.

Bạn có thể chọn gặp mặt đánh giá trực tiếp, trò chuyện video hoặc qua điện thoại.

Tại cuộc họp đánh giá kế hoạch, bạn sẽ thảo luận về các lĩnh vực sau:

 • Mục tiêu của con bạn: con bạn đã nỗ lực đạt được những mục tiêu nào? Bạn có cần đặt ra mục tiêu mới nào cho kế hoạch tiếp theo của con mình không ?

 • Các dịch vụ và hỗ trợ: các dịch vụ và hỗ trợ trong kế hoạch cuối cùng của con quý vị đã đáp ứng nhu cầu của con quý vị như thế nào và giúp con quý vị đạt được mục tiêu của mình như thế nào ?

 • Tình trạng chậm phát triển hoặc khuyết tật của con bạn và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống hàng ngày: có bất kỳ thay đổi nào không - ví dụ, con bạn có chẩn đoán mới hoặc tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng không ?

 • Hoàn cảnh gia đình của bạn : con bạn đang bắt đầu đi học mẫu giáo hay đi học, hoặc chuyển trường ? Có bất kỳ thay đổi nào trong gia đình, chẳng hạn như một em bé mới chào đời ? Có điều gì ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ của bạn không ?

 • Các dịch vụ cộng đồng và dòng chính : con bạn có cần hỗ trợ để tham gia vào các hoạt động mới hoặc khác không ?

 • Tính đủ điều kiện của NDIS: có điều gì thay đổi có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện tham gia NDIS của con bạn không ?

 • Thông tin mới khác: có điều gì bạn muốn hoặc cần thảo luận chưa được đề cập ở trên không ?

Kế hoạch NDIS của con bạn phải giúp con bạn tiến bộ, đạt được những điều mới và hướng tới các mục tiêu NDIS của chúng. Đánh giá kế hoạch có thể là một cơ hội tuyệt vời để xem xét các mục tiêu NDIS của con bạn và cách các hỗ trợ đang giúp con bạn đáp ứng các mục tiêu đó.


Nguồn: raisingchildren.net.au - The Australian Parenting Website

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.